Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

jankott
jankott
0153 ee9c 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialive-life live-life

May 16 2015

jankott
Reposted fromgranini granini viamaua maua
0270 a70f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaua maua

April 11 2015

jankott

April 07 2015

0459 dc58 500

minutie:

a friend’s apartment in brooklyn, march 2015

jankott
0685 9e76
Reposted fromoutline outline viafakeplastictrees fakeplastictrees
jankott
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viakubaf kubaf

April 06 2015

jankott
jankott
9920 4483 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

March 29 2015

jankott
Kiedyś z jakiegoś powodu chciałem pocieszyć Julię w opuszczeniu. Powiedziałem jej: - Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
[...]
Moje zdanie nie mówi, że etapy są etapami samotności. Za moim czai się przypuszczenie: przynajmniej na danym etapie nie byliśmy sami!
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viaseverine severine
jankott
4202 fec2
Reposted fromseverine severine
1580 ac2b

bartleby-company:

Will Barnet, Woman Reading, 1965.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaseverine severine
jankott
9916 0886 500
Reposted fromdsgn dsgn viaseverine severine
jankott
0327 8daa 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaseverine severine
jankott
5352 8446
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafatu fatu
jankott
4329 835a
Reposted fromseverine severine viabelatrix belatrix

March 28 2015

jankott
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viatobecontinued tobecontinued

March 27 2015

jankott
1935 afaf
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianoisetales noisetales

March 23 2015

jankott
2175 0b6b
Reposted fromtinks tinks viagosialap gosialap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl